Понеділок, 19.11.2018, 01:42
Вітаю Вас Гість | RSS
Наша адреса:
САЙТ ЗАБЛОКИРОВАН
Форма входу
САЙТ ЗАБЛОКИРОВАН
Block title
Block content

САЙТ ЗАБЛОКИРОВАН

Функціональні повноваження

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 
       Наказ управління 
        Пенсійного фонду  України
       в Новоайдарському районі 
       Луганської області
       23 лютого 2015 року  №5

 

Функціональні повноваження начальника управління,
першого заступника начальника управління
та заступника начальника управління
Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської області

1. Начальник управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської області Коробка О.О.: 
організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської області (далі – управління), здійснює загальне керівництво роботою управління; 
організовує виконання управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України з питань, що віднесені до компетенції Пенсійного фонду, нормативно – правових актів Пенсійного фонду, надає відповідні доручення заступникам начальника управління, начальникам відділів, спеціалістам управління,  контролює виконання цих доручень;
в межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном управління;
представляє управління в органах державної влади, об’єднаннях громадян  та надає це право заступникам начальника управління чи іншим посадовим особам управління;
організовує роботу щодо матеріально – технічного забезпечення діяльності управління;
забезпечує взаємодію з органами виконавчої влади, прокуратури, Служби безпеки, Державної податкової адміністрації, органами внутрішніх справ, підприємствами, установами, організаціями з питань діяльності управління; 
підписує документи від імені управління та надає право підписання цих документів заступникам начальника управління чи іншим посадовим особам управління;
організовує, спрямовує та контролює роботу заступників начальника управління відповідно до їх функціональних повноважень та начальників відділів, спеціалістів управління, надає їм відповідні доручення;
за погодженням з головним управлінням Пенсійним фондом України в Луганській області призначає та звільняє з посади начальників відділів управління;
приймає на роботу та звільняє з роботи інших державних службовців та працівників  управління, визначає їх службові обов’язки, вирішує питання про їх заохочення або притягнення до  відповідальності, відповідно до діючих нормативно-правових актів;
розглядає звернення, пропозиції, заяви,  запити, інші документи, що надходять від народних депутатів України, голови районної  державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надає відповідні доручення заступникам начальника управління, начальникам відділів та іншим особам управління,  у встановленому порядку веде особистий прийом громадян; 
розглядає звернення, пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни;
в межах своєї компетенції видає накази, а також дає письмові чи усні доручення, які є обов’язковими до виконання;
виконує інші обов’язки, визначені Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах,  затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 №28-2;
забезпечує взаємодію управління з управлінням Державного казначейської служби України в Новоайдарському районі, Новоайдарським відділенням Старобільської ОДПІ Міністерства доходів і зборів в Луганській області, з уповноваженим банком, який здійснює розрахунково–касове обслуговування з коштами управління, банками, які здійснюють виплату і доставку пенсій;
забезпечує взаємодію з органами виконавчої влади, прокуратури,  Служби безпеки, Державної податкової адміністрації, органами внутрішніх справ, підприємствами, установами, організаціями з питань діяльності Пенсійного фонду України;
організовує роботу щодо забезпечення управління засобами комп’ютерної техніки,  функціонування комп’ютерних інформаційних мереж, електронних баз даних, захисту інформації у них;
організовує роботу управління  щодо  складання та виконання бюджету, прогнозування 
надходжень та видатків коштів, забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій;
спрямовує та координує роботу з питань запобігання проявам корупції в управлінні;
організовує роботу апаратних нарад управління, веде іх засідання, забезпечує контроль за виконанням їх рішень;
спрямовує та контролює роботу відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності;
          спрямовує та контролює організацію правової роботи в управлінні;
          спрямовує та контролює  роботу з персоналом в управлінні.

2. Перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської  області  Зосіменко О.А.: 
забезпечує контроль за виконавською дисципліною в управлінні;
організовує  взаємодію з громадськими організаціями, об’єднаннями профспілок та роботодавців з питань соціального партнерства;
спрямовує та координує організаційну роботу в управлінні щодо ведення діловодства;
координує роботу з підготовки відповідей на звернення народних депутатів, організовує та контролює роботу управління щодо організації прийому громадян, розгляду їх звернень, пропозицій та скарг;
організовує роботу управління щодо перевірок достовірності поданих  для призначення (перерахунку) пенсій щомісячного довічного утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду та інших джерел, визначених законодавством,  цільового використання коштів Пенсійного фонду України в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, установах (закладах), де особи перебувають на повному державному утриманні;  
спрямовує роботу управління щодо висвітлення його діяльності у засобах масової інформації та взаємодію з ними;
організовує роботу  конкурсної комісії управління;
забезпечує реалізацію гендерної політики;
організовує роботу Комітету з конкурсних торгів управління;
організовує роботу Експертної комісії по роботі зі службовою інформацією;
здійснює контроль за організацією роботи з документами з грифом «Для службового користування»;
         спрямовує та координує роботу управління  по забезпеченню збору та веденню обліку надходжень від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, інших надходжень, передбачених законодавством;
організовує та координує взаємодію управління з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
організовує роботу управління  щодо  складання та виконання бюджету, прогнозування 
надходження власних коштів;  
взаємодіє з контролюючими, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями щодо забезпечення прав застрахованих осіб у пенсійному страхуванні, погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України, легалізації зайнятості та заробітної плати;
  забезпечує взаємодію управління з Новоайдарським відділенням Старобільської ОДПІ Міністерства доходів і зборів в Луганській області,  управлінням Державного казначейської служби України в Новоайдарському районі з питань нарахування та сплати єдиного внеску, персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску;  
організовує та спрямовує роботу управління щодо функціонування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру  загальнообов’язкового державного соціального страхування, контролю за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, за дотриманням страхувальниками вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів від підприємств, установ, організацій та громадян;
координує роботу  щодо відшкодування заборгованості  до Пенсійного фонду України підприємствами, відносно яких  господарським судом  порушені справи про банкрутство;
забезпечує співпрацю управління з відділом Державної виконавчої служби Новоайдарського РУЮ;
         організовує роботу управління  щодо поширення в інформаційному просторі журналу «Вісник Пенсійного фонду України» та газети «Пенсійний кур’єр»;
         спрямовує та контролює роботу відділу надходження,  прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи.

3. Заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської  області Суворова К.А.
спрямовує та координує роботу управління щодо організації призначення, перерахунків та виплати пенсій; 
спрямовує та координує роботу управління щодо організації призначення, перерахунків пенсій іноземним громадянам, які проживають в Україні, та громадян України у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон;
організовує та спрямовує роботу управління щодо автоматизації та комп’ютеризації функціональних процесів, оброблення та обміну інформацією, впровадження та експлуатацію відповідного програмного забезпечення;
забезпечує взаємодію з питань пенсійного забезпечення з управлінням праці та соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації, іншими  державними органами влади;
організовує роботу щодо проведення навчальних та інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань пенсійного законодавства;
забезпечує взаємодію управління з  банками, які здійснюють виплату і доставку пенсій;
спрямовує та контролює роботу відділу з призначення пенсій;
спрямовує та контролює роботу відділу з виплати пенсій;
спрямовує та координує роботу відділу інформаційних систем та програмного забезпечення.

4.  У разі відсутності начальника управління його функціональні повноваження виконує перший заступник начальника управління.
У разі відсутності першого заступника начальника управління заміщення функціональних повноважень здійснюється заступником начальника управління.
У разі відсутності заступника начальника управління його функціональні повноваження виконує перший заступник начальника управління.

 

 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО   
       Наказ управління 
                          Пенсійного фонду  України
       в Новоайдарському районі 
                                           Луганської області  
                                                                                    23 лютого 2015 року  №5  

 

Посадові обов’язки та права першого заступника
та заступника начальника управління Пенсійного фонду України
 в Новоайдарському районі Луганської області

1. Перший  заступник та заступник начальника управління: 
в межах своїх функціональних повноважень або за дорученням начальника управління організовують та забезпечують виконання відділами управління Законів України, постанов Верховної Ради України, Указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України з питань, що віднесені до компетенції Пенсійного фонду, а також постанов  правління, наказів Пенсійного фонду  та доручень Голови правління   Пенсійного фонду України,  наказів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та доручень начальника головного управління,  надають відповідні доручення начальникам відділів управління, іншим службовим особам  управління, контролюють виконання цих доручень;
в межах своїх функціональних повноважень спрямовують, координують та контролюють роботу відділів управління, забезпечують виконання покладених на них завдань, розглядають та аналізують результати їх роботи, вживають заходів щодо усунення недоліків та порушень в їх роботі, заслуховують звіт їх керівників та службових осіб, вносять начальнику управління пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності, передбаченої законодавством, а також пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відділів управління;
з питань, віднесених до їх функціональних повноважень, або за дорученням начальника управління,  забезпечують взаємодію з районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
в межах своїх функціональних повноважень або за дорученням начальника управління беруть від імені управління участь у роботі міжвідомчих груп, комісій, інших дорадчих та консультативних органів;
за дорученням начальника управління представляють управління в органах державної влади, об’єднаннях громадян;
 в межах своїх функціональних повноважень або за дорученням начальника управління розглядають звернення, пропозиції, заяви, скарги, що надходять від міністерств, інших державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, надають відповідні доручення начальникам відділів управління та іншим службовим особам управління та підвідомчих територіальних управлінь, у встановленому порядку ведуть особистий прийом громадян;
вносять начальнику управління пропозиції щодо вдосконалення роботи управління; 
виконують інші обов’язки, визначені начальником управління.
Перший заступник та заступник  начальника управління несуть персональну відповідальність за виконання своїх посадових обов’язків перед начальником управління. 

2. Перший заступник та заступник начальника управління для забезпечення виконання покладених на них завдань мають право:
одержувати від начальників відділів управління, інших державних та службових осіб управління усю необхідну інформацію та документацію, в тому числі усні та письмові пояснення з питань, що належать до їх функціональних повноважень;
в межах своїх функціональних повноважень або за дорученням начальника управління перевіряти роботу відділів управління та окремих державних та службових осіб управління;
вимагати від начальників відділів управління, державних та службових осіб виконання покладених  на них завдань та службових обов’язків,  усунення порушень трудової та виконавської дисципліни;
в межах своїх функціональних повноважень або за дорученням начальника управління давати усні чи письмові доручення начальникам відділів управління, іншим державним та службовим особам управління, які є обов’язковими для виконання;
в межах своїх функціональних повноважень або за дорученням начальника управління скликати наради, утворювати робочі групи з числа працівників управління;
в межах  повноважень, визначених начальником управління, підписувати документи від імені управління.

     ЗАТВЕРДЖЕНО  
       Наказ управління 
       Пенсійного фонду  України  
       в Новоайдарському районі 
       Луганської області 
       23 лютого 2015 року  №5 

Повноваження
начальника управління, першого заступника
та заступника начальника управління Пенсійного фонду України
в Новоайдарському районі Луганській області щодо підпису документів 
від  імені  управління без окремої довіреності

1. Начальник управління  Пенсійного фонду України в Новойдарському районі Луганській області Коробка О.О.:
будь – які документи від імені управління;
документи, що надсилаються на ім’я Адміністрації  Президента України,  Верховної Ради України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Голови правління Пенсійного фонду України, головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, органів державної влади та місцевого самоврядування;
доручення щодо організації виконання Законів України, постанов Верховної Ради України, Указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов, розпоряджень  та доручень Кабінету Міністрів України, постанов правління та наказів Пенсійного фонду України, наказів головного управління;
накази управління;
листи, запити, супровідні документи, відповіді на звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни;
угоди та інші документи, що регламентують взаємовідносини управління з державними установами, підприємствами та організаціями, з питань основної діяльності управління, угоди та інші документи, пов’язані з  забезпеченням поточної господарської діяльності управління;
документи, пов’язані із автоматизацією та комп’ютерізацією функціональних процесів, обробленням та обміном інформацією, впровадженням та експлуатацією відповідного програмного забезпечення, функціонуванням комп’ютерних інформаційних мереж, електронних баз даних, захистом інформації у них, забезпеченням засобами комп’ютерної техніки;
рішення за результатами розгляду скарг страхувальників при узгодженні ними вимог про сплату недоїмки, при оскарженні рішень про нарахування пені та накладення фінансових санкцій, в тому числі  рішення про надсилання скарг за належністю, про направлення скарг на новий розгляд, про продовження строків розгляду скарг, про повернення заяв про перегляд рішення органів Пенсійного фонду без розгляду.

         2. Перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганській області  Зосіменко О.А.:
будь – які документи у разі виконання повноважень начальника управління;
листи, запити, супровідні документи, відповіді на звернення, заяви, скарги, інші документи, а також доручення в межах своїх функціональних повноважень (за виключенням документів, право підпису яких належить до повноважень начальника управління); 
документи, повноваження щодо підпису яких надане заступнику начальника управління- у разі виконанням його посадових обов’язків у зв’язку з відсутністю. 
інші документи – за дорученням начальника управління.

          3.  Заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Новоайдарському районі Луганської області  Суворова К.А.:  
 листи, запити, супровідні документи, відповіді на звернення, заяви, скарги, інші документи, а також доручення в межах своїх функціональних повноважень (за виключенням документів, право підпису яких належить до повноважень начальника управління);
документи, повноваження щодо підпису яких надане першому заступнику начальника управління  – у  разі виконання його обов’язків у зв’язку з  відсутністю;
інші документи – за дорученням начальника управління.